.
Hyvin suuniteltu on puoliksi tehty
HYVÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT

Netarplan Oy toivottaa hyvää kesän odotusta ja tarjoaa tulevalle kaudelle ja miksei myös jo seuraaville kausille laajakaistaverkkojen suunnittelupalveluja.

Olen perustanut telealan yrityksen verkkosuunnitteluun vuonna 2004. Telealan verkostopuolen laaja työkokemukseni alkoi karttumaan koulutuksen jälkeen työelämässä v.1984, josta lähtien toimin verkostoasentajan tehtävissä kaksitoista vuotta. Tällöin opin verkon rakentamisen kautta miten valo- ja kupariverkostoa suunnitellaan, rakennetaan, käytetään, ylläpidetään. Varsinaisen laajakaista verkkojen suunnittelemisen aloitin v.1995. Olen voinut hyödyntää vankkaa työkokemustani suunnitelmien tekemiseen. Suunnitteluja olen tehnyt valo- ja kuparikaapeliverkkojen parissa. Kaapelireittejä olen suunnitellut maahan, ilmaan sekä vesistöihin. Suunnittelen myös käytössä olevien verkkojen korvaamisia uudella verkolla ja olevien verkkojen ylläpitosuunnittelua sekä laajentamisia. Isojen projektien suunnittelu, läpivieminen ja valvonta kuuluvat myös työkuvaani.

Mainitsen muutamia isompia eri operaattoreiden hankkeita joita olen suunnitellut ja rakennuttanut työhistoriani aikana: Helsinki-Turku n.230km, Hämeenlinna-Tampere n.100km, Tampere-Rauma n. 200km, Tampere-Turku n. 160km, Pärnäinen-Turku n. 100km, Tampere kaupunkiverkkoa, Lahti kaupunkiverkkoa.

Kuntaverkkoja olen suunnitellut ja ollut mukana muun muassa seuraavasti: Suupohjan Seutuverkko Oy, Ruskon kuntaverkko, Pertun kuituhanke, Kiikan kuntaverkko, Osuuskunta Optowest.

Yritykseni suunnittelupalvelujani ovat myös käyttäneet suomen suurimmat verkonrakentajat muun muassa Eltel Networks Oy, Relacom Finland Oy, Empower Oy, Voimatel Oy, Vertek Oy, TLT-Connection Oy.

Yritykseni tarjoaa esitteen mukaisia palveluja kaikille operaattoreille, kuntaverkoille, televerkon rakentajille sekä muille yhteisöille, jotka tarvitsevat televerkon suunnittelu-ja konsultointipalveluja. Toimialueenamme on koko suomi.

Toiminnastani: Kun tilaaja katsoo tarvitsevansa hankkeeseensa televerkon suunnittelupalveluja, ottaa hän meihin yhteyttä ja katsomme yhdessä hankkeen läpi. Sovimme, mitä erityisvaatimuksia hanke sisältää ja mitkä ovat suunnittelun ja toteutuksen kannalta huomioitavia seikkoja. Tässä yhteydessä tehdään myös suunnitelman sisältö selväksi, mitä sen pitää sisältää mm. kaapeliverkon suunnittelu karttapohjalle, rakentamisen suoritteet, materiaalit, kaaviot, lausunnot, luvat jne. Toimitamme tilaajalle suunnitelmat ns. avaimet käteen periaatteella.

Teemme suunnitelmat laadukkaalla kaapelisuunnittelu ohjelmalla ja meillä on käytössämme koko suomen kattava karttamateriaali aineisto. Lisäksi teemme materiaalilistat, hinta-arviot kaapeliverkon hankkeelle, hitsaustaulukot excel-muodossa, jatkoskaaviot sekä sen lisäksi tehdään vaippakaaviot josta kaapeliverkon rakenne käy selkeästi ilmi.

Mikäli joudutaan ottamaan huomioon mahdollinen olevan verkon tilanne, tilaaja luovuttaa tarpeelliset lähtökohtatiedot sovitussa muodossa käyttööni. Tämän jälkeen teemme suunnitelman sovitun mukaisesti loppuun. Suunnitelma tarkistetaan tilaajan kanssa lopulliseen muotoon ennen varsinaista luovuttamista. Itse suunnittelutyön jälkeen sekä tilaaja että varsinaiset reitinrakentajat voivat ostaa muita palvelujamme hankkeen loppuunsaattamiseksi.

Suunnitelmien tekemiseen käytämme nykyaikaista verkon suunnittelujärjestelmää jolloin meillä on myös käytettävissä koko suomen alueen karttapohjat. MicroStation ja AutoCAD ohjelmia eri sovelluksilla, office-paketin ohjelmat, värillistä lasertulostinta (A4/A3), skanneria sekä muita apuvälineitä, jotka olen vuosien varrella katsonut välttämättömäksi laadukkaan suunnitelman tekemiseen.

Tarjoamme palveluita kaikille jotka tarvitsevat laajakaistaverkon (dataverkon) erityisosaamista hankkeen hahmottamisesta, kustannuslaskelmista aina loppudokumentointiin saakka. Toimintamme lähtökohta on luottamuksellisuus tilaajaa kohtaan. Tarjoamme myös konsultointiapua verkonrakentamiseen, ylläpitoon, siirtoon yms. liittyvissä asioissa. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme joustavaa verkkosuunnittelua sillä yritykseni on sellaiseen toimintaan sopivan kokoinen. Olen palkannut v.2009 yhden uuden työntekijän.

Tarkoitukseni on saada jo suunnitteluvaiheessa verkosta tilaajalle mahdollisimman laadukas, tarkoituksenmukainen sekä mahdollisimman edullinen, sillä palveleehan tuleva verkko omistajaansa vuosikymmeniä. Ohessa on esite yritykseni palveluista.

Yhteistyöterveisin
Netarplan Oy


Toimitusjohtaja
Antti Räsänen
Puhelin +358 400 69 8462

Verkkosuunnittelija
Mika Räsänen
Puhelin +358 403 59 5003

e-mail:etunimi.sukunimi(at)netarplan.fi
www.netarplan.fi
 
 
. .
 Netarplan Oy, Koivumäentie 5, 21490 Marttila, Puh. 0400698462